Megola - buduj z nami

MEGOLA

Silikaty Hedwiżyn

Silikaty / Rozwiązania konstrukcyjne

1. Ściana dwuwarstowa
Warstwa nośna - blok silikatowy grubości 18 cm, warstwa izolacji cieplnej - styropian lub wełna mineralna.

2. Ściana warstwowa
Warstwa nośna - blok silikatowy grubości 18 cm, warstwa icolacji cieplnej - wełna mineralna, warstwa zewnętrzna - kształtka silikatowa grubości 8 cm lub cegła elewacyjna grubości 9 cm.

 

3. Ściana warstwowa
Warstwa nośna - blok silikatowy grubości 18 cm, warstwa icolacji cieplnej - wełna mineralna, warstwa zewnętrzna - kształtka silikatowa grubości 8 cm lub cegła elewacyjna grubości 9 cm.

4. Ściana warstwowa
Warstwa nośna - blok silikatowy grubości 25 cm, warstwa izolacji cieplnej - wełna mineralna, warstwa zewnętrzna - cegła elewacyjna grubości 11 cm.

 
Detale ścian zewnętrznych

Narożnik ściany czterowarstwowej

Przykład zastosowania kształtek U